Blog

Jeroen Kaal

01-08-2017

Een Sturende Gedachte voor Pensioenfonds PGB

BVH heeft de afgelopen periode gewerkt aan de ontwikkeling van een Sturende Gedachte voor het Pensioenfonds PGB.

Pensioenfonds PGB heeft zijn oorsprong in de grafische industrie, maar heeft zich de afgelopen jaren verbreed naar een pensioenfonds waarbij meerdere sectoren en bedrijven zijn aangesloten. Inmiddels behoort pensioenfonds PGB tot de grotere pensioenfondsen van Nederland.

Centraal staat uiteraard (zoals altijd bij BVH) de kenmerkende identiteit van de organisatie, die dit keer middels kwalitatieve groepsinterviews met verschillende groepen stakeholders door ons naar boven is gehaald. Vervolgens is deze gespiegeld aan de marktrelevantie en vertaald in een Sturende Gedachte: PGB biedt houvast.

Jeroen Kaal (BVH): “Er is al lang sprake van groeiende onrust in pensioenland. De lijnen waarlangs solidariteit van oudsher werd georganiseerd, zijn de afgelopen decennia onder invloed van individualisering en technologische vernieuwingen afgebrokkeld. De economische crisis en de aangekondigde veroudering van de bevolking, hebben het vertrouwen in ons pensioenstelsel behoorlijk aangetast. Stijgende grafieken zijn ingeruild voor dalende grafieken. Het idee dat het ‘voor later’ allemaal goed geregeld was, heeft plaatsgemaakt voor onrust en onzekerheid. Je kunt stellen dat er een grote behoefte is aan houvast en daarin kan en wil pensioenfonds PGB voorzien.”

De Sturende Gedachte is door vertaald in een onderscheidend communicatieconcept, dat voor alle benodigde activiteiten en programma’s van pensioenfonds PGB gebruikt kan worden. Op dit moment wordt besproken hoe de nieuwe strategie en creatief concept verder in de praktijk geïmplementeerd gaan worden.

Loading...