Blog

Jeroen Kaal

20-09-2017

Miljoenenontbijt in Rotterdam en wat er in Nederland moet gebeuren.

Vanmorgen vroeg uit de veren om op tijd aanwezig te zijn bij het door VNO/NCW zeer strak georganiseerde miljoenenontbijt in Rotterdam i.s.m. ING en PWC. Tot mij en vele andere ondernemers en geïnteresseerden (500 mensen in de Doelen) spraken prof. dr. Jan Willem Velthuijsen, chief economist bij PWC en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Van hun betoog en boodschap naar aanleiding van de gister door de regering gepresenteerde ‘brugbegroting’ c.q. miljoenennota beklijven er een paar dingen wat mij betreft.

  1. Het gaat echt goed met de economie. Een groei van 3% is in de afgelopen jaren maar twee keer eerder voorgekomen. In heel veel lijstjes staat Nederland bovenaan. Jammer is dat we op het gebied van energietransitie en uitgaven aan research & develoment onder aan bungelen. Er is nog wat te doen en daar is ruimte voor, want volgens Velthuisen klotst het geld tegen de plinten van onze economie: “Kijk maar naar het blije gezicht van minister Dijsselbloem”;
  2. Mensen maken het verschil. Het zijn mensen die moeten zorgen voor een gezonde, duurzame economie en voor het succesvol kunnen ondernemen. Als je niet op tijd over de juiste mensen, met de juiste kennis en ervaring enzovoort kunt beschikken, wordt alles ernstig afgeremd in verdere ontwikkeling;
  3. Het extra verdiende geld zal de komende jaren door bedrijven geïnvesteerd worden. Ook de toegenomen belastinginkomsten van de overheid, als gevolg van de economische groei, zal geïnvesteerd worden in de samenleving. Alles bij elkaar zal dit leiden tot meer werkgelegenheid ofwel meer mensen aan het werk. De arbeidsmarkt zal de komende jaren dus nog veel krapper worden, wat betekent dat de strijd om talent nog heviger zal worden dan bedrijven nu al ervaren. Een cruciaal aandachtspunt.
  4. We zullen met elkaar moeten zoeken naar manieren om de beroepsbevolking fit te houden. Een groot deel van het leger ZZP’ers, dat min of meer noodgedwongen is ontstaan gedurende The Great Recession (zoals de afgelopen crisis inmiddels door economen wordt genoemd), hebben de afgelopen jaren qua kennisverrijking en ontwikkeling stil gestaan. Veel mensen hebben te lang langs de kant gestaan. Armoede en kansloosheid worden doorgegeven op een jonge generatie die heel moeilijk de opgelopen achterstand kunnen inhalen. Hier moeten we met elkaar op inzetten als een investering in de toekomst en als oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk;
  5. Het is met name ‘de zachte kant’ van de economie en van het bedrijfsleven die aandacht vraagt omdat de impact hiervan wordt onderschat, maar ook omdat deze de afgelopen jaren (wellicht ook door nood gedreven) door het bedrijfsleven en overheid is verwaarloosd;
  6. Het bedrijfsleven moet het voortouw nemen en moet het uiteindelijk doen. En doet dat ook. De overheid kan helpen met het aanpassen van regels en voorwaarden, met het creëren van de juiste voorwaarden scheppen en met het verbinden van partijen, maar het is de ondernemerszin, het kapitaal, de innovatiekracht en het realisatievermogen van het bedrijfsleven wat uiteindelijk het verschil gaat maken in onze stad, ons land, de economie, de samenleving en onze maatschappij.
Loading...