Blog

Jeroen Kaal

28-03-2017

Topagenda van directies roept om communicatie

Waarom bestuurders van bedrijven, organisaties en merken juist nu de behoefte aan corporate communicatie ervaren?

Laten we eens kijken naar een paar belangrijke urgentiepunten op de agenda van de bestuurders.

Hierbij baseren wij ons op diverse internationale studies, uitgevoerd door de grote consultancykantoren, zoals o.a. de 2016 CEO Outlook van KPMG en 19th Annual Global CEO Survey van PWC. De bevindingen uit deze onderzoeken, zijn gebaseerd op meer dan 1.200 interviews per onderzoek. Van giswerk is dus geen sprake, zeker als je daarbij bedenkt dat deze onderzoeken opvallend eenduidig zijn in hun uitkomsten. Er is sprake van eenduidigheid tussen de verschillende branches, tussen organisaties van verschillende omvang en tussen verschillende landen.

Allereerst een paar opvallende en veelzeggende getallen om de zorg en onrust in de directiekamers te schetsen:

 • Meer dan 90% van de bedrijven vermeld op de eerste Fortune 500 (1955), de lijst met de grootste en machtigste bedrijven ter wereld, is inmiddels van de lijst af. Succes is blijkbaar niet vanzelfsprekend houdbaar. Dat wordt men zich meer en meer bewust;
 • De gemiddelde lifecycle van bedrijven is van meer dan 70 jaar teruggelopen naar nog geen 12 jaar. Als je de familiebedrijven er uit filtert, is het zelfs korter dan 10 jaar;
 • 72% van de CEOs gelooft dat de komende 3 jaar bepalender zijn voor hun bedrijfstak dan de afgelopen 50 jaar zijn geweest;
 • Bijna 50% van de CEOs verwacht dat hun ondernemingen significant zullen veranderen in aan andere entiteit binnen de komende 3 jaar;
 • 82% van de CEOs maakt zich zorgen over de relevantie van hun producten en diensten in deze komende 3 jaar;
 • 69% maakt zich zorgen te moeten dealen met issues waar hij of zij nog nooit eerder mee te maken heeft gehad. Interessant hierbij is dat ervaren CEOs zich meer zorgen maken dan minder ervaren leiders. Maken en bouwen voelt blijkbaar gemakkelijker dan veranderen en verbouwen.
 • 55% maakt zich zorgen over het gebrek aan vertrouwen bij mensen in de organisatie of soms gehele sector/bedrijfstak. Dit was in 2013 nog overigens nog 37%. Hebben we voldoende ‘license to operate’?;
 • 88% maakt zich grote zorgen over of hun bestaande klanten wel trouw zijn en blijven aan de organisatie? Wetende dat ze te maken hebben met een zeer kritische en zeer goed geïnformeerde klant met hoge verwachtingen.

En dan is er nog het hele belangrijke zorgpunt van het wel of niet tijdig beschikbaar hebben van de juiste mensen (talent). Een van de grote uitdagingen van vrijwel iedere bestuurder met een enorm strategisch belang voor het al dan niet bereiken van ieder gewenste resultaat.

 • 75% van de CEOs ziet het tijdig beschikbaar hebben van de juiste mensen als topprioriteit;
 • Meer dan 50% van de CEO’s stelt geconfronteerd te worden met ‘skills gaps in key business functions’.
 • Een van de onderzoeken stelt: CEOs must now look to attract and retain an entirely new breed of worker: a whole new generation of people with an entrepreneurial mind-set who can harness technology and drive innovation. One who is accustomed to change an comfortable taking the helm on mission critical issues the CEOs themselves may not have the time or experience to personally own. Most of the times this requires a cultural change in the organisation;
 • 99% van de CEOs zegt acties te nemen in het aantrekken en ontwikkelen van huidige en nieuw talent in de organisatie;

De uitdaging op dit gebied is groot. Na een periode van relatieve rust op de arbeidsmarkt, waarbij eerder sprake was van krimp, moeten organisaties die iets van plan zijn en iets willen, op dit moment weer heel actief op zoek naar talent.

En van talenten weten we dat ze steeds vaker heel bewust kiezen voor organisaties waar ze ‘iets mee hebben’. Voordat zij hun schaarse en overal gewenste talent voor willen verbinden met een organisatie, al is het maar voor een tijdje, willen zij weten en ervaren waar die organisatie voor staat en gaat. Is dit niet duidelijk of niet aantrekkelijk, dan geen samenwerking.

Het is duidelijk: er moet iets gebeuren. Daarover meer volgende week. Blijf het volgen.

Jeroen Kaal

Loading...