Blog

Jeroen Kaal

05-05-2017

Vertrouwen is als grondwater.

Het kennen, formuleren en uitdragen van een waardevolle missie is op zich al behoorlijk moeilijk en dan is er nog een heel belangrijke voorwaarde waar een missie aan moet voldoen: de organisatie moet ‘vertrouwd’ worden met die missie. Het moet kloppen.

We hebben eerder in deze serie al geconstateerd dat veel missies bol staan van wezenloos, uitwisselbaar vakjargon en verheven taal. Maar wat nog veel bepalender is voor het al dan niet succesvol zijn, is de mate waarin de missie af of los staat van de werkelijkheid. Is de afstand tussen wens en werkelijkheid klein, zal er vertrouwen ontstaan (in plaats van wantrouwen) en zullen stakeholders bereid zijn mee te gaan in het realiseren van de doelen van de organisatie.

Uit de onderzoeken blijkt dat 55% van de topbestuurders zich op dit moment echter grote zorgen maakt over het gebrek aan vertrouwen in hun ‘business’.  De Edelman Trust Barometer toont dat het algemene niveau van vertrouwen in ondernemingen tot een dieptepunt is gedaald. Daaruit blijkt overigens ook dat de topbestuurders zelf als een van de minst betrouwbare bronnen van informatie worden beschouwd. Vertrouwen is dus echt een belangrijk issue.

Er is veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat wanneer een organisatie in hoge mate wordt vertrouwd, dit een direct positief effect heeft op de mate waarin de organisatie in staat is om de huidige klanten vast te houden en nieuwe klanten aan te trekken. Een hoge mate van vertrouwen in de organisatie zorgt er ook voor dat medewerkers meer toegewijd en loyaal zijn naar de organisatie, partners en leveranciers meer bereid zijn tot samenwerking en investeerders tot meer financiering.

Vertrouwen is dus een basiswaarde voor iedere organisatie die ‘zaken’ wil doen met mensen. We proberen het te kweken, te beschermen en zo nodig te herstellen. Want we realiseren ons maar al te goed hoe kostbaar het is. Vertrouwen is als grondwater. Je ziet het niet, maar als het peil te ver zakt, komen de palen waarop het succes van de organisatie is gebouwd droog te staan en beginnen te rotten. Als de muren beginnen te scheuren, is het te laat. Veel organisaties merken dat zij niet meer onvoorwaardelijk het vertrouwen genieten van hun stakeholders. En niet omdat ze er niet professioneel genoeg uitzien, geen degelijk product of dienst leveren, de juiste processen ingeregeld hebben of onvoldoende kapitaal beschikbaar hebben. Duurzaam vertrouwen in organisaties groeit op een veel dieper niveau. Het zit in de organisatie zelf. In de historie, de opvattingen, de overtuigingen, motieven, plannen en ambities van de mensen die de organisatie maken en gemaakt hebben tot wat het is. Het ware kapitaal van organisaties ligt in de identiteit van de organisatie en de toegevoegde waarde die het stakeholders wil leveren. Ofwel: de identiteit en purpose van de organisatie. En dat maakt ze tot het meest waardevolle bezit van een organisatie.

Loading...