DE VERKEERSONDERNEMING

Het Filedier

Iedereen die weleens onderweg is in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag kan erover meepraten: files. De Verkeersonderneming, een publiek-private samenwerking waarin onder andere de gemeente Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam hun krachten bundelen, heeft als taak om de zaak in beweging te houden. Ze doen dit met allerlei innovatieve oplossingen en door, zoals ze het zelf noemen, ‘doelgerichte vraagbeïnvloeding.’ Bij dat laatste helpen wij ze. Met een campagne die automobilisten wijst op hun gewoontegedrag en attent maakt op de alternatieven: het filedier.