BVH Identity Driven Thinking helpt merken en organisaties bij het verkrijgen van een duurzame voorsprong door duidelijk te maken waar ze voor staan en gaan.

Werk

Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen

Benoemen van de unieke identiteit en de doorvertaling hiervan in een meerjarige naamsbekendheidscampagne.

Amnesty International

Amnesty International

Amensty International

Creatieve ontwikkeling en uitvoering van mensenrechtencampagnes.

EY

EY

EY

Toepassen van de internationale merkmissie in cultuurprogramma’s, marketing en communicatie.

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland

Ontwikkeling strategie, campagne en dialoogplatform om de license to operate van zorgverzekeraars vergroten.

Antea Group

Antea Group

Antea Group

Naamsverandering met behoud van merkwaarden en daarop volgende naamsbekendheidscampagne.

Radiocommercials

Windmolenpark, Dierentuin

Achmea

Achmea

Achmea

Ontwikkeling van het Employer Brand en diverse campagnes gericht op de arbeidsmarkt.

Rijksoverheid

Rijksoverheid

Rijksoverheid

Ontwikkeling van een overkoepelend werkgeversmerk en doorvertaling hiervan in wervingscampagnes.

TNO

TNO

TNO

Ontwikkeling van een samenbindende thematiek waarop marketing- en wervingsactiviteiten worden gebaseerd.

De Verkeers-onderneming

De Verkeers-onderneming

De Verkeersonderneming

Ontwikkeling van een communicatieconcept, gebaseerd op de diepere drijfveren van filerijders.

Wie we zijn

BVH Identity Driven Thinking is opgericht door Jeroen Kaal, Maarten Bakker en Peter van Zijp, vanuit de behoefte om hun kwaliteiten als merkenbouwers (denkkracht op strategisch, conceptueel en creatief gebied) structureel in

te zetten voor het succes van hun opdrachtgevers, en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond functionerende maatschappij waarin mensen, merken en organisaties tot hun recht komen.

Partners

Jeroen Kaal

Jeroen Kaal

Jeroen Kaal

Jeroen Kaal is afkomstig uit een milieu van scheeps- en machinebouwers. Hij groeide op onder de rook van Rotterdam en studeerde economie aan de Erasmus Universiteit, waar hij afstudeerde op Economische Psychologie en Sociologie. Hij begon in 1989 als strateeg bij reclamebureau Baas en Van Haastrecht. In 1995 richtte hij De PersoneelZaak op, een strategisch en creatief bureau op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, en stond daarmee aan de basis van de ontwikkeling van Employer Branding als serieus vakgebied.

Jeroen hielp in de loop van zijn carrière talloze merken, ondernemingen en instellingen van uiteenlopend karakter om hun ambities te realiseren, en is daarnaast adviseur van diverse culturele instellingen en lid van commissies en brancheorganisaties. In bestuurskamers wordt hij gewaardeerd om zijn directe stijl. Jeroen is gepokt en gemazeld als ondernemer, koestert zijn onafhankelijkheid en combineert op een zeer eigen manier intellectuele bagage met een Rotterdamse mentaliteit.

Maarten Bakker

Maarten Bakker

Maarten Bakker

Maarten Bakker is opgegroeid op het Noord-Hollandse platteland in een lichtelijk intellectueel-artistiek milieu. Na een blauwe maandag Italiaanse Taal- en Letterkunde aan de UvA, besloot hij zijn hart te volgen en maakte hij de overstap naar de kunstacademie, waar hij zich specialiseerde in de richting advertising en zijn conceptuele denkvermogen scherpte. Na zijn studie maakte hij snel carrière binnen de bureauwereld. Maarten was Creative Director bij EURO RSCG en Ogilvy & Mather, medeoprichter van het bureau Montego Bay en Creative Partner van BLID, voordat hij in

2011 toetrad tot BVH. Maarten denkt onafhankelijk; hij is in staat om op een goede manier onbalans te veroorzaken waardoor nieuwe inzichten en gedachtes op gang gebracht en gevormd worden. Hij bezit het vermogen om snel tot de essentie van zaken door te dringen en weet die vervolgens zeer precies onder woorden te brengen. Maarten is een kritisch volger van ontwikkelingen in de samenleving; zijn maatschappelijke betrokkenheid komt onder andere tot uiting in de langdurige relatie die hij onderhoudt met opdrachtgever Amnesty International.

Peter van Zijp

Peter van Zijp

Peter van Zijp

Peter van Zijp bracht zijn jeugd door op de straten en de braakliggende veldjes van de gehavende Rotterdamse binnenstad. Na een studie aan de lerarenopleiding begon hij zijn werkzame leven als leraar Nederlands en Geschiedenis. Na enkele jaren voor de klas maakte hij de overstap naar de reclamewereld. Hij maakte zich de kneepjes van het vak snel eigen en werkte vanaf 1984 voor het gerenommeerde Rotterdamse bureau ARA. In 1996 switchte hij naar Baas en Van Haastrecht, waar hij Creative Director en partner werd.Peter was van 2005 tot 2009 voorzitter van de Art Directors Club

Nederland, die hij hervormde van een rebelse club tot een strak geleide en ook door opdrachtgevers serieus genomen organisatie. In 2009 werd hij uitgeroepen tot Reclameman van het Jaar. Peter is consciëntieus en analytisch; hij kan uitstekend luisteren, leest alles wat los en vast zit, verdiept zich graag in zaken en trekt pas conclusies als hij een onderwerp werkelijk doorgrondt. Hij combineert bewezen topcreativiteit met nuchterheid, heeft een scherp oog voor bestuurlijke verhoudingen en is een begenadigd schrijver.

Filosofie

‘The soft side is now the only remaining competitive edge in our new economy.’

(Stephen M. R. Covey)
Net als mensen hebben organisaties een harde kant en een zachte kant.

De harde kant bestaat uit gebouwen, machines en computers, contracten, functieomschrijvingen, systemen, processen en data.

De zachte kant wordt gevormd door de cultuur, de manier waarop de mensen met elkaar omgaan, de geschiedenis, de opvattingen van de leiding en de doelen die de organisatie nastreeft (zowel bewust als onbewust). Bij elkaar opgeteld, in onnavolgbare onderlinge samenhang, vormen ze de unieke ziel van de organisatie. Het is deze niet kopieerbare identiteit die de bron vormt van houdbaar concurrentievoordeel en daarmee van een duurzame voorsprong.
Wij zijn een communicatie-adviesbureau met een missie: merken en organisaties helpen deze bron optimaal te benutten. We doen dat door ons in een organisatie en de omgeving waarin ze opereert te verdiepen, door te luisteren, onbevangen vragen te stellen en tussen de regels door te lezen. En door de identiteit te vertalen in een Sturende Gedachte©: het centrale idee waarin bestaansrecht, doel en belofte samenkomen.

Onze werkwijze is intuïtief. We zijn een creatief en nieuwsgierig bedrijf; onze instrumenten zijn taal en beeld, een antenne voor menselijke verhoudingen, een sterk ontwikkeld gevoel voor maatschappelijk sentiment en een gedegen marketingkennis.

Opdrachtgevers

Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen - Benoemen van de unieke identiteit en de doorvertaling hiervan in een meerjarige naamsbekendheidscampagne.

Bekijk

Klaverblad Verzekeringen

Benoemen van de unieke identiteit en de doorvertaling hiervan in een meerjarige naamsbekendheidscampagne.

EY

EY - Toepassen van de internationale merkmissie in cultuurprogramma’s, marketing en communicatie.

Bekijk

Amnesty International

Amnesty International - Creatieve ontwikkeling en uitvoering van mensenrechtencampagnes.

Bekijk

Antea Group

Antea Group - Naamsverandering met behoud van merkwaarden en daarop volgende naamsbekendheidscampagne.

Bekijk

Rijksoverheid

Rijksoverheid - Ontwikkeling van een overkoepelend werkgeversmerk en doorvertaling hiervan in wervingscampagnes.

Bekijk

Wybenga

Wybenga - Ontwikkeling van een sturende merkgedachte om het kantoor duidelijker te positioneren en nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Nsecure

Nsecure - Ondersteuning bij de transformatie van leverancier naar business adviseur op het gebied van toegangstechnologie.

DRV

DRV - Ontwikkeling en implementatie van een merkconcept voor de zakelijke- en arbeidsmarkt.

Securitas

Securitas - Ontwikkeling van de naam en het verhaal achter de nieuwe hospitality-propositie.

Bonduelle

Bonduelle - Ontwikkeling van een sturende gedachte ten behoeve van een cultuurprogramma.

ABN AMRO

ABN AMRO - Ontwikkeling van het profiel van de Bankier van de Toekomst als sturend element in de transitie van de corporate bank.

ZN

ZN - Ontwikkeling strategie, campagne en dialoogplatform om de license to operate van zorgverzekeraars vergroten.

TNO

TNO - Ontwikkeling van een samenbindende thematiek waarop marketing- en wervingsactiviteiten worden gebaseerd.

Bekijk

Bejo Zaden

Bejo Zaden - Ontwikkeling van een arbeidsmarktbenadering die volledig geënt is op de unieke identiteit van het bedrijf.

AxionContinu

AxionContinu - Formulering van de kernwaarden en vertaling ervan in intern en extern toe te passen communicatieconcepten.

Belastingdienst

Belastingdienst - Ontwikkeling van een centrale thematiek en een campagne voor de benadering van de arbeidsmarkt.

Bekijk

Belastingdienst

Ontwikkeling van een centrale thematiek en een campagne voor de benadering van de arbeidsmarkt.

Achmea

Achmea - Ontwikkeling van het Employer Brand en diverse campagnes gericht op de arbeidsmarkt.

Bekijk

Van den Herik & Verhulst

Van den Herik & Verhulst - Ontwikkeling van een onderscheidende marktpositionering.

SNS Bank

SNS Bank - Ontwikkeling van het Employer Brand in lijn met de nieuwe koers van de bank.

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen - Vertaling van de toekomstvisie in een aansprekend verhaal richting de eigen (kader)leden.

De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming - Ontwikkeling van een communicatieconcept, gebaseerd op de diepere drijfveren van filerijders.

BenN

BenN - Ontwikkeling van een sturende gedachte en de toepassing daarvan in diverse communicatiemiddelen.

Scapino Ballet Rotterdam

Scapino Ballet Rotterdam - Vastleggen van de identiteit en gestalte geven aan het unieke ‘verhaal’ van het merk.

Blog

Talk the Walk (6): Mensen met een missie

In de vorige afleveringen in de serie ‘Talk the Walk’ is het duidelijk geworden dat het voor merken en organisaties he … (Meer lezen)

Blog

Jeroen Kaal

Geplaatst op: 20-04-2017

Talk the Walk (6): Mensen met een missie

In de vorige afleveringen in de serie ‘Talk the Walk’ is het duidelijk geworden dat het voor merken en organisaties heel belangrijk is om zich werkelijk te verbinden met mensen binnen en buiten de organisatie. Relevantie is daarbij een scharnierpunt.

Wil een organisatie succesvol zijn, dan zal het relevant moeten zijn voor mensen. En om relevant te zijn, moet je iets van waarde kunnen toevoegen aan het leven van je stakeholders. Dat kan op vele manieren, maar hoe dan ook, je moet echt een propositie hebben. Iets overtuigend beweren of uitstralen alleen, is in veel gevallen niet meer voldoende.

In eigentijds businessjargon gesproken: je moet een purpose hebben. Of in goed Nederlands: een missie. Je kunt het ook omdraaien: het bereiken van je purpose zou je de nieuwe definitie van succes kunnen noemen.

Webster definieert purpose als volgt:

  • the reason why something is done or used : the aim or intention of something;
  • the feeling of being determined to do or achieve something;
  • the aim or goal of a person : what a person is trying to do, become, etc.

Dat veel besturen hier inmiddels van doordrongen zijn, blijkt wel uit cijfers afkomstig uit verschillende onderzoeken onder CEO’s uitgevoerd door verschillende management consultancy kantoren. (zie hiervoor m.n. deel 3 uit de serie op dit blog)

Uit deze onderzoeken blijkt heel duidelijk dat CEOs inmiddels wel door hebben dat hun klanten/afnemers op zoek zijn naar een meer inhoudelijke binding met de organisatie.

De groep klanten/afnemers is volgens 90% van CEOs veruit de belangrijkste groep stakeholders, met de meeste impact op de te volgen strategie van de organisatie.

52% van de topbestuurders zegt dat het creëren van meerwaarde voor een bredere groep stakeholders de winstgevendheid vergroot;

84% van de CEOs gelooft dat het van hun organisatie geacht wordt te kunnen voldoen aan de verwachtingen van een brede groep stakeholders;

Insead Businesschool professor Subramanian Rangan, een van de grote denkers op dit gebied, stelt: Juist die bedrijven die een bestaansreden hebben die verder gaat dan financieel succes hebben de grootste kans zichzelf opnieuw (uit) te vinden.

En ook Yuri van Geest van o.a. Singularity University adviseert in zijn worldwide bestelling managementboek ‘Exponential Organisations’ dat de eerste en meest belangrijke stap die je moet zetten om een super succesvolle organisatie te worden in deze tijd is het hebben van een ‘Massive Transformative Purpose’.

En natuurlijk is niet iedere missie goed. Je kunt immers al lang zeggen dat zo’n beetje ieder zelf respecterend bedrijf wel een missiestatement of iets dergelijks heeft geformuleerd. In de praktijk blijkt dit echter vaak het resultaat van een georganiseerde invuloefening. Een goed missie statement gaat niet over de onderneming zelf, maar wat je aan de wereld wil veranderen en hoe de onderneming hier aan gaat bijdragen. Het drukt uit van welke waarde de organisatie wil zijn voor haar stakeholders.

Denise Morrison (CEO Campbell Soup): “Purpose is something you carry in your heart, not something an ad agency makes up. So we pulled the company’s purpose out of our people’s hearts and manifested it in seven words: Real foods that matters for life’s moments. We validated those words with customers en employees, Customers told us stories about how our brands really matter to them. That’s led to an umbrella over all of our brands, that purpose can encompass and motivate out people around why what we do every day matters.

BVH heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de kwaliteit hiervan, waarbij de missie van 115 bedrijven is beoordeeld. (zie de white paper “Waarheen, Waarvoor?” op onze website bvh.nl)

Wat uit deze inventarisatie geconcludeerd kon worden, is dat veel merken en organisaties werken met een zwak geformuleerde missie. Een die heel weinig houvast en richting geeft aan het doen en laten van de organisatie. Veel organisaties kennen hun missie en ware identiteit niet of niet goed. Het zijn in veel gevallen verplichte invuloefeningen die zo generiek zijn als wat en bol staan van wezenloze turbotaal en branchejargon. De formuleringen zijn vaak hoogdravend en vaag. Bij veel dacht ik direct: Huh-huh, dat zal wel! Of: ja, wie wil dat niet?

In het vaststellen van hoe organisaties de komende jaren succesvol kunnen zijn, is de wijze waarop mensen naar organisaties kijken, hoe ze het ‘beleven’ in ieder geval zeer bepalend. Ook hieruit blijkt wederom dat corporate communicatie een essentieel strategisch instrument is voor iedere organisatie om het gewenste succes te bereiken.

Belangrijke vragen die bestuurders van organisaties zich dan ook moeten stellen is: Als klanten, werknemers en andere stakeholders het nu inderdaad steeds belangrijker vinden goed te weten waar de organisatie voor staat en gaat, laten we dat nu zien en demonstreren wij dat?

Dennis Nally, de hoogste baas van PWC, stelt: “CEOs haven’t yet mastered how to measure the long term success that comes from being a trusted company and good corporate citizen. Over time, technology will no doubt help CEOs effectively measure how better products and services combined with a transparent relationship with customers, employees and greater society can future-proof their companies in this uncertain world. But they have to know what success looks like in the first place.”

Het is de keuze van iedere bestuurder of hij actief positieve invloed wil uitoefenen op de wijze waarop stakeholders de organisatie percipiëren. De durf en energie van een organisatie om zijn missie te bereiken zijn van veel groter belang voor haar relatieve succes, dan alleen technologische of economische hulpmiddelen, organisatiestructuur, innovatie en slagvaardigheid. Het vereist moed om te beslissen wat voor soort organisatie je bent en zou willen zijn. Het vereist moed om daarna dwars door alle bijkomstigheden heen tot de kern van het onderwerp door te dringen. En het vereist moed jezelf te blijven en te volharden in: “Dit zijn wij. Hier ziet u wie onze organisatie is en welke belangen en idealen ze voorstaat en waarom.”

En ‘massive’ of niet, ‘transformative’ of niet: een van de belangrijkste strategische stappen voor iedere organisatie te nemen, is het luid en duidelijk benoemen en tonen van de missie. De missie waaruit klip en klaar blijkt welke toegevoegde waarde de organisatie wil bieden aan verschillende stakeholders. Alle mensen, die van invloed zijn op het resultaat, moeten deze missie kennen, vertrouwen, omarmen en waarderen.

Jeroen Kaal

 

Talk the Walk (5): Het is altijd persoonlijk bedoeld!

Deel 5 in de serie. Dit keer een kort berichtje, maar niet minder belangrijk. Relaties ontstaan in eerste instantie niet tussen me … (Meer lezen)

‘Brand Sanity’ van Maarten Bakker is verschenen

‘Brand Sanity’ is de titel van het nieuwe boek van Maarten Bakker, creatief directeur en partner van BVH. In dit essay … (Meer lezen)

Talk the Walk (4) Waarom iedere organisatie juist nu moet communiceren met zijn omgeving

Als je de urgentie-agenda van bestuurders goed beschouwd (zie deel 3 in deze serie op dit blog), dan is het heel duidelijk: er moe … (Meer lezen)

Talk the Walk (3) Waarom bestuurders behoefte hebben aan corporate communicatie.

Deel 3 in de serie. Iedere week komen we met een nieuwe bijdrage. Dit keer gaat het over waarom bestuurders van bedrijven, organis … (Meer lezen)

Talk the Walk (2), waarom corporate communicatie belangrijker is dan ooit

Deel 2 van de serie Talk the Walk. Over de hoogstnoodzakelijke comeback van corporate communicatie. Of over waarom corporate commu … (Meer lezen)

Talk the Walk (1) over de hoogstnoodzakelijke comeback van corporate communicatie

De komende periode zullen er op dit blog een aantal berichten verschijnen onder de titel ‘Talk the Walk’. Deze titel … (Meer lezen)

.... Meer Blogberichten

Publicaties

Hoe organisaties de beste
mensen kunnen vinden en
binden.

Download whitepaper

Publicaties

Deze Whitepaper gaat over hoe organisaties de beste mensen kunnen vinden en binden.

Een inventarisatie van wat
meer dan 100 gerenommeerde
merken en organisaties sturing
geeft. En een visie op hoe dat
beter kan.

Download whitepaper

Publicaties

Deze Whitepaper geeft een inventarisatie van wat meer dan 100 gerenommeerde merken en organisaties sturing geeft. En een visie op hoe dat beter kan.

Contact

BVH Identity Driven Thinking
Schiedamsedijk 48a
3011 ED Rotterdam