BVH Identity Driven Thinking helpt merken en organisaties bij het verkrijgen van een duurzame voorsprong door duidelijk te maken waar ze voor staan en gaan.

Werk

Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen

Benoemen van de unieke identiteit en de doorvertaling hiervan in een meerjarige naamsbekendheidscampagne.

Amnesty International

Amnesty International

Amensty International

Creatieve ontwikkeling en uitvoering van mensenrechtencampagnes.

EY

EY

EY

Toepassen van de internationale merkmissie in cultuurprogramma’s, marketing en communicatie.

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland

Ontwikkeling strategie, campagne en dialoogplatform om de license to operate van zorgverzekeraars vergroten.

Antea Group

Antea Group

Antea Group

Naamsverandering met behoud van merkwaarden en daarop volgende naamsbekendheidscampagne.

Radiocommercials

Windmolenpark, Dierentuin

Achmea

Achmea

Achmea

Ontwikkeling van het Employer Brand en diverse campagnes gericht op de arbeidsmarkt.

Rijksoverheid

Rijksoverheid

Rijksoverheid

Ontwikkeling van een overkoepelend werkgeversmerk en doorvertaling hiervan in wervingscampagnes.

TNO

TNO

TNO

Ontwikkeling van een samenbindende thematiek waarop marketing- en wervingsactiviteiten worden gebaseerd.

De Verkeers-onderneming

De Verkeers-onderneming

De Verkeersonderneming

Ontwikkeling van een communicatieconcept, gebaseerd op de diepere drijfveren van filerijders.

Wie we zijn

BVH Identity Driven Thinking is opgericht door Jeroen Kaal, Maarten Bakker en Peter van Zijp, vanuit de behoefte om hun kwaliteiten als merkenbouwers (denkkracht op strategisch, conceptueel en creatief gebied) structureel in

te zetten voor het succes van hun opdrachtgevers, en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezond functionerende maatschappij waarin mensen, merken en organisaties tot hun recht komen.

Partners

Jeroen Kaal

Jeroen Kaal

Jeroen Kaal

Jeroen Kaal is afkomstig uit een milieu van scheeps- en machinebouwers. Hij groeide op onder de rook van Rotterdam en studeerde economie aan de Erasmus Universiteit, waar hij afstudeerde op Economische Psychologie en Sociologie. Hij begon in 1989 als strateeg bij reclamebureau Baas en Van Haastrecht. In 1995 richtte hij De PersoneelZaak op, een strategisch en creatief bureau op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, en stond daarmee aan de basis van de ontwikkeling van Employer Branding als serieus vakgebied.

Jeroen hielp in de loop van zijn carrière talloze merken, ondernemingen en instellingen van uiteenlopend karakter om hun ambities te realiseren, en is daarnaast adviseur van diverse culturele instellingen en lid van commissies en brancheorganisaties. In bestuurskamers wordt hij gewaardeerd om zijn directe stijl. Jeroen is gepokt en gemazeld als ondernemer, koestert zijn onafhankelijkheid en combineert op een zeer eigen manier intellectuele bagage met een Rotterdamse mentaliteit.

Maarten Bakker

Maarten Bakker

Maarten Bakker

Maarten Bakker is opgegroeid op het Noord-Hollandse platteland in een lichtelijk intellectueel-artistiek milieu. Na een blauwe maandag Italiaanse Taal- en Letterkunde aan de UvA, besloot hij zijn hart te volgen en maakte hij de overstap naar de kunstacademie, waar hij zich specialiseerde in de richting advertising en zijn conceptuele denkvermogen scherpte. Na zijn studie maakte hij snel carrière binnen de bureauwereld. Maarten was Creative Director bij EURO RSCG en Ogilvy & Mather, medeoprichter van het bureau Montego Bay en Creative Partner van BLID, voordat hij in

2011 toetrad tot BVH. Maarten denkt onafhankelijk; hij is in staat om op een goede manier onbalans te veroorzaken waardoor nieuwe inzichten en gedachtes op gang gebracht en gevormd worden. Hij bezit het vermogen om snel tot de essentie van zaken door te dringen en weet die vervolgens zeer precies onder woorden te brengen. Maarten is een kritisch volger van ontwikkelingen in de samenleving; zijn maatschappelijke betrokkenheid komt onder andere tot uiting in de langdurige relatie die hij onderhoudt met opdrachtgever Amnesty International.

Peter van Zijp

Peter van Zijp

Peter van Zijp

Peter van Zijp bracht zijn jeugd door op de straten en de braakliggende veldjes van de gehavende Rotterdamse binnenstad. Na een studie aan de lerarenopleiding begon hij zijn werkzame leven als leraar Nederlands en Geschiedenis. Na enkele jaren voor de klas maakte hij de overstap naar de reclamewereld. Hij maakte zich de kneepjes van het vak snel eigen en werkte vanaf 1984 voor het gerenommeerde Rotterdamse bureau ARA. In 1996 switchte hij naar Baas en Van Haastrecht, waar hij Creative Director en partner werd.Peter was van 2005 tot 2009 voorzitter van de Art Directors Club

Nederland, die hij hervormde van een rebelse club tot een strak geleide en ook door opdrachtgevers serieus genomen organisatie. In 2009 werd hij uitgeroepen tot Reclameman van het Jaar. Peter is consciëntieus en analytisch; hij kan uitstekend luisteren, leest alles wat los en vast zit, verdiept zich graag in zaken en trekt pas conclusies als hij een onderwerp werkelijk doorgrondt. Hij combineert bewezen topcreativiteit met nuchterheid, heeft een scherp oog voor bestuurlijke verhoudingen en is een begenadigd schrijver.

Filosofie

‘The soft side is now the only remaining competitive edge in our new economy.’

(Stephen M. R. Covey)
Net als mensen hebben organisaties een harde kant en een zachte kant.

De harde kant bestaat uit gebouwen, machines en computers, contracten, functieomschrijvingen, systemen, processen en data.

De zachte kant wordt gevormd door de cultuur, de manier waarop de mensen met elkaar omgaan, de geschiedenis, de opvattingen van de leiding en de doelen die de organisatie nastreeft (zowel bewust als onbewust). Bij elkaar opgeteld, in onnavolgbare onderlinge samenhang, vormen ze de unieke ziel van de organisatie. Het is deze niet kopieerbare identiteit die de bron vormt van houdbaar concurrentievoordeel en daarmee van een duurzame voorsprong.
Wij zijn een communicatie-adviesbureau met een missie: merken en organisaties helpen deze bron optimaal te benutten. We doen dat door ons in een organisatie en de omgeving waarin ze opereert te verdiepen, door te luisteren, onbevangen vragen te stellen en tussen de regels door te lezen. En door de identiteit te vertalen in een Sturende Gedachte©: het centrale idee waarin bestaansrecht, doel en belofte samenkomen.

Onze werkwijze is intuïtief. We zijn een creatief en nieuwsgierig bedrijf; onze instrumenten zijn taal en beeld, een antenne voor menselijke verhoudingen, een sterk ontwikkeld gevoel voor maatschappelijk sentiment en een gedegen marketingkennis.

Opdrachtgevers

Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen - Benoemen van de unieke identiteit en de doorvertaling hiervan in een meerjarige naamsbekendheidscampagne.

Bekijk

Klaverblad Verzekeringen

Benoemen van de unieke identiteit en de doorvertaling hiervan in een meerjarige naamsbekendheidscampagne.

EY

EY - Toepassen van de internationale merkmissie in cultuurprogramma’s, marketing en communicatie.

Bekijk

Amnesty International

Amnesty International - Creatieve ontwikkeling en uitvoering van mensenrechtencampagnes.

Bekijk

Antea Group

Antea Group - Naamsverandering met behoud van merkwaarden en daarop volgende naamsbekendheidscampagne.

Bekijk

Rijksoverheid

Rijksoverheid - Ontwikkeling van een overkoepelend werkgeversmerk en doorvertaling hiervan in wervingscampagnes.

Bekijk

Wybenga

Wybenga - Ontwikkeling van een sturende merkgedachte om het kantoor duidelijker te positioneren en nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Nsecure

Nsecure - Ondersteuning bij de transformatie van leverancier naar business adviseur op het gebied van toegangstechnologie.

DRV

DRV - Ontwikkeling en implementatie van een merkconcept voor de zakelijke- en arbeidsmarkt.

Securitas

Securitas - Ontwikkeling van de naam en het verhaal achter de nieuwe hospitality-propositie.

Bonduelle

Bonduelle - Ontwikkeling van een sturende gedachte ten behoeve van een cultuurprogramma.

ABN AMRO

ABN AMRO - Ontwikkeling van het profiel van de Bankier van de Toekomst als sturend element in de transitie van de corporate bank.

ZN

ZN - Ontwikkeling strategie, campagne en dialoogplatform om de license to operate van zorgverzekeraars vergroten.

TNO

TNO - Ontwikkeling van een samenbindende thematiek waarop marketing- en wervingsactiviteiten worden gebaseerd.

Bekijk

Bejo Zaden

Bejo Zaden - Ontwikkeling van een arbeidsmarktbenadering die volledig geënt is op de unieke identiteit van het bedrijf.

AxionContinu

AxionContinu - Formulering van de kernwaarden en vertaling ervan in intern en extern toe te passen communicatieconcepten.

Belastingdienst

Belastingdienst - Ontwikkeling van een centrale thematiek en een campagne voor de benadering van de arbeidsmarkt.

Bekijk

Belastingdienst

Ontwikkeling van een centrale thematiek en een campagne voor de benadering van de arbeidsmarkt.

Achmea

Achmea - Ontwikkeling van het Employer Brand en diverse campagnes gericht op de arbeidsmarkt.

Bekijk

Van den Herik & Verhulst

Van den Herik & Verhulst - Ontwikkeling van een onderscheidende marktpositionering.

SNS Bank

SNS Bank - Ontwikkeling van het Employer Brand in lijn met de nieuwe koers van de bank.

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen - Vertaling van de toekomstvisie in een aansprekend verhaal richting de eigen (kader)leden.

De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming - Ontwikkeling van een communicatieconcept, gebaseerd op de diepere drijfveren van filerijders.

BenN

BenN - Ontwikkeling van een sturende gedachte en de toepassing daarvan in diverse communicatiemiddelen.

Scapino Ballet Rotterdam

Scapino Ballet Rotterdam - Vastleggen van de identiteit en gestalte geven aan het unieke ‘verhaal’ van het merk.

Blog

Talk the Walk (2), waarom corporate communicatie belangrijker is dan ooit

Deel 2 van de serie Talk the Walk. Over de hoogstnoodzakelijke comeback van corporate communicatie. Of over waarom corporate commu … (Meer lezen)

Blog

Jeroen Kaal

Geplaatst op: 22-03-2017

Talk the Walk (2), waarom corporate communicatie belangrijker is dan ooit

Deel 2 van de serie Talk the Walk. Over de hoogstnoodzakelijke comeback van corporate communicatie. Of over waarom corporate communicatie nu belangrijker is dan ooit.

Nu is het altijd goed om te belangrijke begrippen te definiëren. In dit geval ‘corporate communicatie’: wat bedoel ik hiermee?

De Nederlands grondlegger van het corporate communicatie denken, Ed Blauw, definieert corporate communicatie als volgt: de geïntegreerde aanpak van alle communicatieve uitingen van een onderneming of organisatie, gericht op alle doelgroepen. Al die uitingen dienen ieder voor zich de identiteit uit te dragen en te onderstrepen. Doel is evenwicht te bewerkstelligen tussen het gewenste beeld van de onderneming en het werkelijke beeld, door een eenduidige communicatie binnen en buiten de onderneming.

Omdat corporate communicatie in sommige oren zo corporate klinkt (iets van de grote corporates, van grote commerciële marketing bedrijven) is ook de term institutionele communicatie bedacht. David Ogilvy definieert institutionele communicatie heel eenvoudig als volgt: praten over de organisatie met als doel haar identiteit te versterken. persoonlijk vind ik corporate communicatie een lekkerder begrip dan institutionele communicatie, dus kies ik er voor om in het vervolg deze term te hanteren.

Laatst zei iemand: Corporate Storytelling is in deze tijd de juiste term. Maar dat is m.i. niet zo. De term Corporate Storytelling wordt inderdaad vaak en heel gemakkelijk gebruikt (en misbruikt ook), omdat het wel lekker eigentijds klinkt. Maar ik zie het vooral als een vorm van communicatie of een techniek. Zoals content marketing, reclame en pr dat ook zijn. De motivatie om een corporate story te ontwikkelen, wijst natuurlijk wel op een behoefte aan corporate communicatie. Corporate communicatie kent vandaag de dag vele, vele verschijningsvormen, maar waar het altijd om gaat dat het naar verschillende relevante stakeholders duidelijk maakt waar de organisatie voor gaat en staat. En dat is nu belangrijker dan ooit.

Hierover gaat de volgende bijdrage in de serie. Deze verschijnt over een paar dagen. Hierin geef ik inzicht in belangrijke urgentiepunten op de agenda van de bestuurders van organisaties en ondernemingen op dit moment die duidelijk maken dat corporate communicatie een belangrijk strategisch instrument is om succes (hoe ook gedefinieerd) te bereiken. Blijf ons volgen.

 

Talk the walk (1) over de hoogstnoodzakelijke comeback van corporate communicatie

De komende periode zullen er op dit blog een aantal berichten verschijnen onder de titel ‘Talk the Walk’. Deze titel … (Meer lezen)

BVH Identity Driven Arbeidsmarktcommunicatie

Ik hoor u denken: “Huh?! BVH Identity Driven Arbeidsmarktcommunicatie? Het was toch BVH Identity Driven Thinking?” Dat klopt! … (Meer lezen)

Bank mist aandacht voor ziel bedrijf.

Als het gaat over het verkrijgen van duurzaam succes, vragen we vaker aandacht voor het belang van oog hebben voor ‘de zacht … (Meer lezen)

Nieuwjaarscampagne van Amnesty International

In opdracht van Amnesty International hebben wij een nieuwjaarscampagne ontwikkeld die is verschenen in De Volkskrant, De Telegraa … (Meer lezen)

5 tips voor als ‘purpose’ belangrijker is dan ‘profit’?

‘Is purpose belangrijker dan profit?’ Een interessante vraag voor het gehele bedrijfsleven. Als je de geluiden uit de boardroo … (Meer lezen)

Zwart Zaad

Succes (en succes kent vele vormen) wordt vaak in de weg gezeten door onbegrip, onjuiste of onvolledige beeldvorming, onbekendheid … (Meer lezen)

.... Meer Blogberichten

Publicaties

Hoe organisaties de beste
mensen kunnen vinden en
binden.

Download whitepaper

Publicaties

Deze Whitepaper gaat over hoe organisaties de beste mensen kunnen vinden en binden.

Een inventarisatie van wat
meer dan 100 gerenommeerde
merken en organisaties sturing
geeft. En een visie op hoe dat
beter kan.

Download whitepaper

Publicaties

Deze Whitepaper geeft een inventarisatie van wat meer dan 100 gerenommeerde merken en organisaties sturing geeft. En een visie op hoe dat beter kan.

Contact

BVH Identity Driven Thinking

Schiedamsedijk 48a

3011 ED Rotterdam